IPv4的网段表示方法

转载 不详  2019-05-14 17:16:20  阅读 288 次 评论 0 条
摘要:

简单一点举例说明:ip段:10.0.0.1-10.0.0.255              的表示方法:10.0.0.0/24ip段:10.0.0.1-10.0.255.255          的表示方法:10.0.0.0/16ip段:10.0.0.1-10.255.255.255      的表示方法:10.0.0.0/8ip段:19

简单一点举例说明:
ip段:10.0.0.1-10.0.0.255              的表示方法:10.0.0.0/24
ip段:10.0.0.1-10.0.255.255          的表示方法:10.0.0.0/16
ip段:10.0.0.1-10.255.255.255      的表示方法:10.0.0.0/8

ip段:192.168.1.1-192.168.1.255    的表示方法:192.168.1.0/24


利用主机数来计算
   1)将主机数目转化为二进制来表示
   2)如果主机数小于或等于254(注意去掉保留的两个IP地址),则取得该主机的二进制位数,为 N,这里肯定 N<8。如果大于254,则 N>8,这就是说主机地址将占据不止8位。
   3)使用255.255.255.255来将该类IP地址的主机地址位数全部置1,然后从后向前的将N位全部置为 0,即为子网掩码值。

    如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成若干子网,每个子网内有主机700台:
    1) 700=1010111100 
    2) 该二进制为十位数,N = 10 
    3) 将该B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址全部置 1,得到255.255.255.255 然后再从后向前将后 10位置0,即为: 11111111.11111111.11111100.00000000 即255.255.252.0。这就是该欲划分成主机为700台的B类IP地址 168.195.0.0的子网掩码。


二进制表(表1)   


00000000
M=2M7M6M5M4M3M2M1M0

1286432168421

    

CIDR值(表2) 

子网掩码CRDR
255.0.0.0/8
255.128.0.0/9
255.192.0.0/10
255.224.0.0/11
255.240.0.0/12
255.248.0.0/13
255.252.0.0/14
255.254.0.0/15
255.255.0.0/16
255.255.128.0/17
255.255.192.0/18
255.255.224.0/19
255.255.240.0/20
255.255.248.0/21
255.255.252.0/22
255.255.254.0/23
255.255.255.0/24
255.255.255.128/25
255.255.255.192/26
255.255.255.224/27
255.255.255.240/28
255.255.255.248/29
255.255.255.252/30


本文地址:https://b.gx86.cn/?id=39
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表来时的路对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 不详 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?